Burak Taşdizen
Orient-Institut Istanbul
Susam Sokak 16, D. 8
TR—34433 Cihangir – Istanbul
phone +90—212—2936067 ext. 128
e-mail tasdizen@oiist.org

GÖRÜŞMECİ ARIYORUM!

Doktora tezimde İstanbulluların sokak kedilerine sunduğu bakımı araştırıyorum; kedileri besleyen, onları tedavi eden, onlar için kedi evleri yapan vatandaşlarla görüşmeler gerçekleştiriyorum. Sokak kedilerinin bakımına dair deneyimlerinizi paylaşmak ve araştırmama katkı sunmak isterseniz, burak.tasdizen@ozu.edu.tr e-posta adresine veya temporaryassemblages Instagram hesabına mesaj atmanız yeterli!

İNSANDAN ÖTE BİR İSTANBUL DÜŞLEMEK: SAKAT ŞEHRİN KEDİ EVLERİ

Journal article, Forthcoming

Read the introduction below.

Şehir ne doğadır, ne de doğanın zıttı: Şehir, doğa ve toplum ikiliğini aşan melez, siborg bir oluşum1, bir asamblajdır2; daimi bir akıştadır3. Haraway’in tabiriyle bir doğakültürdür4, denebilir. Böylesi bir bakış, şehri merkezden almakla kalmaz, aynı zamanda izole bir kategori olarak ele alınan modern şehri çözer/çözümler; onu eşzamanlı ancak farklı izleklere sahip birçok hareketin olduğu bir dolanıklık hali olarak görmemizi sağlar. Dolayısıyla şehrin sınırlarını tarif etmek de zorlaşır. Zira şehir uzantılarıyla etrafını mütemadiyen yoklayan, doğal veya değil tanımları gütmeden tüm şeyleri kaynağa çeviren, atığı dolaşıma sokan, öğüten, hareket eden, büyüyen, yaşayan, genelci bir türdür. Tıpkı sokak kedisi gibi5. Ancak sokak kedisi, şehir için bir kaynak teşkil etmez. Bilakis, işlevsiz ve atıldır6, varlığı/meşruiyeti çoğunlukla merhamete tabii olur. İnsandan öte bir İstanbul Düşlemek, vatandaşların İstanbul’un sokak kedilerine şehirde nasıl alan açtığının, onlara sağlanan bakımın nasıl materyalize olduğunun ve bunun tasarım aktivizmi potansiyellerinin izini sürer. Bakımı sağlayan vatandaşların nevi şahsına münhasır bir müdahalesi olan kedi evlerine ve bu evleri çevreleyen su ve mama kaplarına odaklanır.

1. Swyngedouw, E. (1996). The City as a Hybrid: On Nature, Society and Cyborg Urbanization. Capitalism Nature Socialism, 7(2), 65-80;  Swyngedouw, E. (2006). Circulations and Metabolisms: (Hybrid) Natures and (Cyborg) Cities. Science as Culture, 15(2), 105-121. doi:10.1080/09505430600707970;
Swyngedouw, E., & Kaika, M. (1999). Hybrid Worlds; On Nature, Society and Cyborgs. Discours Scientifiques et Contextes Culturels; Geographies Britaniques et Françaises–l’Epreuve Postmoderne, eds. C. Chivallon, P. Ragout, and M. Samers.

2. McFarlane, C. (2011). The City as Assemblage: Dwelling and Urban Space. Environment and Planning D: society and space, 29(4), 649-671.

3. Kaika, M. (2012). City of Flows: Modernity, Nature, and the City. New York & London: Routledge.

4.Haraway, D. (2003). The companion species manifesto: Dogs, people, and significant otherness (Vol. 1): Prickly Paradigm Press Chicago.

5. Pearre, M. (1998). Trends in the prey size-based trophic niches of feral and House Cats Felis catus L. Mammal Review, 28(3), 125-139. doi:https://doi.org/10.1046/j.1365-2907.1998.00030.x

6. Atauz, A. (2002). Kent ve Hayvan. Cogito(32), 140-163; Zeybek, S. O. (2014). İstanbul’un yuttukları ve kustukları: Köpekler ve nesneler üzerinden İstanbul tahlili. In Yeni Istanbul Çalışmaları: Sınırlar, Mücadeleler, Açılımlar (pp. 263-282). İstanbul: Metis.KNITTING UNRULY KINSHIPS THROUGH DESIGN, A WORLD-MAKING ASSEMBLAGE

Journal article in EASST REVIEW,  2020

Read the introduction below.

De-centering the human is vital in order to recognize that the human is never an isolated, individual entity, as imagined in mainstream design practice (Forlano, 2017), but a material body. A body as any material, embedded within the material currents of our lifeworld (Ingold, 2007, 2010), including socio-technical systems, or the natural environment. Moving into the realm of materials requires also a critical distance to the words of design and making both of which denote certain intentional undertones such as a mental plan on part of the practitioner (Keller, 2001) subscribing to hylomorphic model of creation (Ingold, 2010). Far from shaping matter that is inert, practitioners are “itinerants” (Guattari & Deleuze, 2000) and “wanderers, wayfarers, whose skill lies in their ability to find the grain of the world’s becoming and to follow its course while bending it to their evolving purpose.” (Ingold, 2010, p. 92). In that sense, instead of merely being designed or being made in a passive state, materials grow (Ingold, 2007), resist (Şahinol & Taşdizen, 2020) and become elements in assemblages in naturecultures, linking and unlinking (Taşdizen, 2020a, 2020b).Photograph: Burak Taşdizen


DIS/MEDIA ASSEMBLAGES SURROUNDING THE CARE FOR STREET CATS OF ISTANBUL

Conference Presentation at EASST/4S 2020

Read the abstract below. 

Once with determined tasks with regards to the sustainable functioning of the city (Atauz 2002, Pinguet 2010, Zeybek 2014), street cats of Istanbul, with an estimated population of 125.000 (2017), are neither workers nor customers (Atauz 2002, Zeybek 2014); they are unemployed, idle and vulnerable following the (re)shaping of urban technologies of modern living. Street animals’ right to the city (thus to life) is a recurring theme on Turkish national and social media coupled with the urge to ‘protect’ these animals, on banners the local municipalities are placing within the city reminding the citizens of the 5199 Animal Protection Law, and in the more-than-human geographies Istanbul’s citizens are carving for street cats in particular which populate the streets of Istanbul in districts such as Cihangir. Informed by an anthropology beyond humanity (Ingold 2013) and STS, this research is based on in-situ observations of technologies of care involving street cats of Istanbul, Istanbul’s citizens, local municipalities and other actors. I argue that the different (inter)action strategies of these actors regarding the street cat issue shape a landscape of various media, in different formats and on different scales within the triangle of state, media and non/human entities, which can be interpreted through dis/media assemblages. Arguing against the ableist notion conceptualizing domesticated animals as weak due to their dependency (Taylor 2014), this paper explores the ways in which dis/media assemblages justify and encourage care for street cats, all the while reproducing an ableist, and sometimes anthropomorphic, rhetoric.


Photograph: Burak TaşdizenFELINE ENTANGLEMENTS–COMMONS, COMPASSION, AND CARE

Conversation with Milan Vukašinović, 2020

In what, at first sight, might seem to be unaesthetic piles of cardboard boxes and plastic containers abandoned on the side of the road, Burak sees rational “solutions and designerly knowledge productions”:  Isolation and insulation of “construction” materials, availability of food and water supplies, clustering of individual units in order to stimulate feline sociability and ensure longer habitation.

In-between Burak’s remarks confirm some of my hunches about urban cats navigating that narrow, compressed, slippery ground—the commons ground—situated in-between the private and the public, with regards to property, space, and agency. The municipalities like Kadıköy and Şişli claim in their official communication the public space of the street to be the cats’ natural habitat, and the local authorities their primary protectors. But “infrastructures such as those built on windows, or near apartment facades or in apartment backyards challenge the conventional definitions of street cat’s habitat… and the issue gets more convoluted when cats start moving from the street to common areas (ortak alan) such as apartment backyards, where a more one-on-one care can be developed between the care giver citizen and the care receiver street cat.” – says Burak.


Taken from @anamed_ku.Photograph: Milan Vukašinović

İNSANIN DIŞINDA, TASARIMIN ÖTESİNDE: SOKAK KEDİLERİ, GEÇİCİ BİRLEŞTİRMELER, TASARIM AKTİVİZMİ

Book Chapter,  2019—2020

Scroll below for English.

Bu araştırma, İstanbul'daki sokak kedileri için yapılmış vatandaş güdümlü geçici birleştirmeler üzerinden yerelde sokak kedileri için ne tür bakım ağları inşa edildiğine bakar; bunun tasarım aktivizmiyle nasıl ilişkilenebileceği sorularını sorar. Geçici birleştirmeler, en az önceliklendirdiği sokak kedileri grubu kadar savunmasız: Şehrin akışı içerisinde farklı aktörlerin müdahalesine (ekleme, çıkarma, yok etme) açık olmaları onları birleştirme yapan temel sebep. Temellendirilmiş Kuram yaklaşımıyla yürüttüğüm araştırmadaki savım, olumlu toplumsal dönüşümü ihmal edilmiş bir hayvan nüfusunun iyi oluşu özelinde hedefleyen bir karşı anlatıyı nesneler ve mekanlar üzerinden yaratan ve vatandaşların şehre dair tahayyüllerini açığa çıkararak şehrin nasıl tasarlanabileceğine dair olasılıklara işaret eden geçici birleştirmeleri tasarım aktivizmi olarak okuyabileceğimiz.

Following a Grounded Theory approach, this research focuses on citizen-led care networks; temporary assemblages, built and maintained for the street cats of Istanbul and scrutinizes the design activist potentials of these assemblages. Temporary assemblages are as vulnerable as the street cat population they serve: The main reason behind their temporality is their vulnerability towards the intervention of different actors (adding, removing, disposing). Because these assemblages create a counter-narrative over things and spaces aiming for positive societal change to ensure the well-being of a neglected animal population and point to potentials as to how the city could be shaped, they could be interpreted as design activist practices.


A banner by Şişli Municipality of Istanbul reminding citizens of 5199 Animal Protection Law. Photograph: Burak TaşdizenIMAGINING A MORE-THAN-HUMAN ISTANBUL
İNSANDAN ÖTE BİR İSTANBUL DÜŞLEMEK

Book,  2019—2020

This book documents the ethnographic research on the citizen-led temporary assemblages, water, food, and shelter networks built and maintained for the well-being of street cats in Istanbul and scrutinizes the design activist potentials of these assemblages. Each of these assemblages, designed and maintained in an open and flexible nature through the upcycling of waste to ensure the well-being of a neglected animal population, are design activist practices for they create a counter-narrative over things and spaces aiming positive societal change and reveal citizens’ socio-technical imaginaries as to how a more-than-human city could be shaped.


Funded by Center for Spatial Justice︎
İNSANIN DIŞINDA, TASARIMIN ÖTESİNDE: SOKAK HAYVANLARI, GEÇİCİ BİRLEŞTİRMELER, TASARIM AKTİVİZMİ

Talk at Center for Spatial Justice, 2019