Gelecek Çalışmaları


Konuşma, Poedat, Ağustos 2021


poedat ︎︎︎


Tasarım-Bakım Dolanıklıkları: Alanyazının Konuştukları


Bu oturum, tasarım ve bakım alanyazınlarının kesişim noktalarına odaklanır; tasarımı ve bakımı gündelik ve iç içe geçmiş olgular olarak kurgular. Tasarımın nasıl umursadığı ve bakım verdiği ve bakımın nasıl tasarlandığı hususları oturumun irdelediği temel sorulardır. İhtiyaç haritalamak, bu ihtiyaçlara yanıt vermek, malzemeye ve yeryüzüne itina göstermek gibi tasarımın bakım veren hâlleriyle ve beliren durumlar karşısında (yeniden) tasarlanan bakımla ilgilenir. Hastanelerden şehirlere, hastalardan vatandaşlara ve şehir hayvanlarına, bakımın farklı hâllerinin ve son yıllarda git gide daha da iç içe geçen tasarım ve bakım dolanıklıklarının genel bir çerçevesini sunar.

Tasarımı İnsan Olmayanlara Açmak: Sahanın Söyledikleri


Bu oturum, insan merkezci ana akım tasarım pratiğine bir alternatif olarak insan sonrası (posthuman) tasarımın izini İstanbul’un insandan öte coğrafyaları üzerinden sürer; bakıma muhtaç sokak hayvanları için adil gelecekler kurmakta tasarımın rolünü irdeler. Osmanlılardan günümüz Türkiye’sine bir gelenek olarak aktarılan ve küresel kuzeyin insan merkezci, sokak hayvansız, modern şehir tahayyülüyle çatışan İstanbul’un sokak hayvanı bakımının şehrin parklarından pencere pervazlarına uzanan bir peyzajda birçok maddi aktöre rağmen nasıl tasarlandığı, tasarımın nasıl umursayan ve bakım veren bir pratik olduğu hususları oturumun değindiği sorular arasındadır.