İnsan Sonrası Erkek(lik):
Saç Ekimi Örneği


Kitap Bölümü, Melike Şahinol ile, 2022.
Part of Paperback ISBN: 978-1-80135-122-5
Part of Digital ISBN: 978-1-80135-123-2


LINK ︎︎︎


Estetik cerrahinin ve bu alanda yapılmış sosyolojik araştırmaların çoğunlukla nesnesi olan kadınları çevreleyen tartışmalar kadın bedeninin tek tipleştirilmesiyle gelen belirli bir tür kadınlık inşasına (Franco 479; Jones 183-184) veya sağlık nedeniyle olmayan/isteğe bağlı bu işlemlerin kadınları güçlendirmesine odaklanmaktadır (Heggenstaller ve diğerleri 60). Estetik cerrahi işlemlerin İnsan Geliştirme (İG) (Şahinol 27-28, Şahinol ve Motika) yönüne işaret eden Edmonds için, bu işlemler tüketimin ötesinde, cinsiyet ve sınıf dinamiklerinin kesişimini cinsel çekiciliği artırmak gibi zihinsel ve cinsel iyi oluşu hedefleyen ortak arzular üzerinden cinsiyet ve sınıf dinamiklerinin kesişimini açığa çıkarmaktadır (483). Son yıllarda, biyomedikalizasyon süreçleri kapsamında İG teknolojileri dolayımıyla gerçekleşen beden inşası erkek bedenine de sirayet etmiş, erkek bedenine uygulanan estetik cerrahi işlemler ve minimal invaziv işlemler kategorilerinde sırasıyla saç/kıl ekimi ve lazer epilasyon işlemleri öne çıkmıştır (American Society of Plastic Surgeons). Saç ve kılın erkek bedenindeki müdahalesine dair olan talebi gözler önüne seren bu durum bir araştırma konusu olarak belirmektedir. Dolayısıyla, bu makale, Mart-Temmuz 2020’de gerçekleştirdiğimiz ve erkeklerin saç ve kıllarına yapılan medikal olan ve (olmayan) müdahaleleri merkezine alan niteliksel araştırmamıza dayanır; bu müdahaleler etrafında şekillenen yeni insan sonrası (posthuman) erkek bedenine odaklanır. Bu makale kapsamında başlıca araştırma sorumuz, insan sonrası erkek bedeninin saç ekimi teknolojisi ile nasıl yeniden inşa edildiğini, özgürleştirici olasılıkları ve kısıtlayıcı yanlarıyla tartışmaya açmak ve eleştirel insan sonrası alanyazınına katkı sağlamaktır.
“İnsan Sonrası Erkek(lik): Saç Ekimi Örneği”, Melike Şahinol ile, Çokdisiplinli Çalışmalarda Posthümanizm içinde, hazırlayan Sümeyra Buran ve Pelin Kümbet. Transnational Press London. 2022.

Bu makale, “Hair:y_less Masculinities: Bir Kartografi” projesi kapsamında üretilmiştir. Proje, Max Weber Vakfı’nın “Knowledge Unbound” projesi kapsamında, Alman Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF) tarafından (#01UG1903) desteklenmektedir.

Proje hakkında ayrıntılı bilgi için:

hairyless.hypotheses.org ︎︎︎