İnsanın Dışında, Tasarımın Ötesinde:
Sokak Hayvanları, Geçici Birleştirmeler, Tasarım Aktivizmi

Sunum, Mekânda Adalet Derneği, Aralık 2019
Find me at


Burak Taşdizen
Orient-Institut Istanbul
Susam Sokak 16, D. 8
TR—34433 Cihangir – Istanbul
phone +90—212—2936067 ext. 128
e-mail tasdizen@oiist.org


Twitter
Instagram
Instagram2
LinkedIn
ResearchGate

ORCID
Google Scholar