Burak Taşdizen
Orient-Institut Istanbul
Susam Sokak 16, D. 8
TR—34433 Cihangir – Istanbul
phone +90—212—2936067 ext. 128
e-mail tasdizen@oiist.org

#ÖNEÇIKARILANPROFİLLER, #SAĞLAMTİPLER VE DİĞERLERİ: HORNET’İN ANLIK BİR FOTOĞRAFI

Journal Article in Beyond Istanbul, 2021

İnternet, kuir bireyler gibi dezavantajlı gruplar için özellikle partner arayışı sürecinde daha güvenli bir platform olarak öne çıkıyor,1 sağladığı anonimlik2 ile kişilerin ortak ilgi alanları ve arzuları etrafında fiziksel mekanın kısıtlarını aşıp bir araya gelmelerini kolaylaştırıyor.3 Bu araştırma, kendini “gey [sic] sosyal ağı”4 olarak tanımlayan Hornet uygulamasının Türkiye’deki kuir bireyler için ne tür özgürleştirici olanakları ve sınırlayıcı yanları olduğunu tartışmaya açmayı hedefliyor.

Grindr, Hornet, Scruff gibi konum tabanlı kuir tanışma uygulamaları, kullanıcıya civardaki diğer kullanıcıları gösterir; birbirleriyle sohbet etme, fotoğraf/konum paylaşma imkanları sunar. Çoğunlukla kullanıcıların birbirlerinin yüz ve vücut fotoğraflarını görmelerini iletişimin gerekliliklerinden biri olarak kurgulayan bu uygulamaların odağında görsellik yer alır. Farklı kullanıcı yelpazelerine sahip bu ve benzeri uygulamalar arasından kendisini “en kapsamlı gey, bi, trans ve kuir uygulaması” olarak tanımlayan Grindr’ın5 Türkiye’de erişime kapatılmasının6 ardından Hornet, Türkiye’de en çok kullanılan eşcinsel uygulaması haline geldi.7 Hornet, muadili Grindr’ın aksine, kullanıcıların içerik oluşturmasına izin veren tasarımı ve sağlarlıkları8 (affordance) itibariyle konum tabanlı bir tanışma uygulamasının ötesinde Türkiye’de (ve dünyada) eşcinsel, trans ve “meraklı” bireyler arasında popülerleşmiş bir sosyal medya olarak öne çıkıyor. Bu nedenle bu araştırma, Hornet’i diğer uygulamalardan farklı kılan iki özelliği olan akış sayfasını (feed) ve kullanıcı profil ve içeriklerindeki hashtag kullanımını Türkiye’deki kuir sosyalleşmesine etkisi bakımından tartışmaya açar.


1. Gudelunas, D. (2012). There’s an App for that: The Uses and Gratifications of Online Social Networks for Gay Men. Sexuality & Culture, 16(4), 347-365. doi:10.1007/s12119-012-9127-4; Rosenfeld, M. J., ve Thomas, R. J. (2012). Searching for a Mate: The Rise of the Internet as a Social Intermediary. American Sociological Review, 77(4), 523-547. doi:10.1177/0003122412448050.

2. Bargh, J. A., ve McKenna, K. (2004). The Internet and Social Life. Annual Review of Psychology, 55(1), 573-590. doi:10.1146/annurev.psych.55.090902.141922.

3. Tunnell, A. (2016). Queering Tumblr: Considering Safe (Cyber)Spaces for Queer Communities. Queer Codes: Studies in Gender Sexuality and the Digital. http://www.mikhelproulx.com/queercodes/alyse-tunnell/queering-tumblr-considering-safe-cyberspaces-for-queer-communities/ (Erişim tarihi: Mayıs 2020).

4. Hornet Gay Sosyal Ağı. (t.y.). https://hornet.com/ (Erişim tarihi: Haziran 2020).

5. About Grindr. (t.y.). https://www.grindr.com/about (Erişim tarihi: Mayıs 2020).

6. Akpınar, Ö. (27 Mart 2015). Eşcinsel uygulamasına sansür Anayasa Mahkemesi’nde. https://www.kaosgl.org/haber/escinsel-uygulamasina-sansur-anayasa-mahkemesirsquonde (Erişim tarihi: Mayıs 2020).

7. Hornet Staff. (2019). Hornet Has Officially Changed ‘The Gay App’ Forever. https://hornet.com/about/hornet-changes-gay-app (Erişim tarihi: Mayıs 2020).

8. Burada Gibson’ın sağlarlık (affordance) kavramını teknolojilerin tasarlanan/öngörülen kullanım senaryolarının kullanıcı yorumlarına/doğaçlamalarına açık olduğunu vurgulamak amacıyla ödünç alıyorum. Kavrama dair ayrıntılı bir tartışma için bkz. Gibson, J. J. (1977). The Theory of Affordances. In R. Shaw & J. Bransford (Eds.), Perceiving, Acting and Knowing: Toward an Ecological Psychology (pp. 67-82). Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum; Gibson, J. J. (1979). The Ecological Approach to Visual Perception. New York: Psychology Press.
#SAĞLAMTİPLER: AN EXPLORATION OF IDEALISED MASCULINITY ON HORNET

Conference Proceeding, 2019

Since the denial of access to Grindr in Turkey,1 the “largest social networking app for gay, bi, trans, and queer people”,2 Hornet has become popular among LGBTQI+ population in Turkey. On Hornet, in contrast to Grindr, users are able to use hashtags in their profile descriptions, which are key to understanding local discourses. For example, as some hashtags such as #NoFemininity and #NoFeminen marginalize femininity (feminine gay men, trans women), some others such as #SağlamTipler “tough/rugged types” illustrate masculine, sağlam bodies and personalities and a particular kind of masculinity as desirable. Although Hornet condemns the use of “racist, sexist, homophobic, serophobic, transphobic, ableist text” and any “discriminatory preference based on age, gender expression, gender, race, nationality, skin color, ethnicity, disability, HIV status, body shape or size”, #SağlamTipler is not censored by moderation.3 

With the aim of opening up to debate who #SağlamTipler are (not), which bodies and values it represents and excludes and to underline the plurality of masculinities and femininities,4 I identified 138 user profiles on Hornet with the hashtags #SağlamTipler and #SaglamTipler and conducted 4 online semi-structured interviews with those users using these hashtags. What emerges out of the thematic analysis I made is a map of idealised and marginalised masculinities and femininities.

One of the emergent patterns on the current use of #SağlamTipler is that it is preferred by those users who do not embrace fluidity in their sexual practices but rather adopt a binary approach. As a result, the hashtag reveals heteronormative, binary tendencies on gay social media. In addition, by favouring those bodies that are non-old (yaşlı olmayan), non-ugly (çirkin olmayan) and preferably muscled (kaslı) and handsome (yakışıklı), #SağlamTipler creates a “masculine elite” of young, fit, healthy men.5 

In conclusion, this research focusing on the gay social media platform Hornet scrutinizes how hegemonic masculinity is constructed locally despite the plurality of masculinities and femininities that are prevalent on Hornet, and how sexist and ageist discourses are reproduced which result in the further marginalization of feminine and/or older masculinities and femininities.


1. Grindr Censored in Turkey! (11 September 2013). Retrieved 28 August 2019 https://kaosgl.org/page.php?id=14799.

2. About Grindr. (n.d.). Retrieved 28 August 2019 at https://www.grindr.com/about.

3. Usage Guidelines (n.d.). Retrieved 28 August 2019 at https://hornet.com/about/usage-guidelines.

4. Carrigan, T., Connell B. and Lee, J. (1985). Toward a new sociology of masculinity. Theory and Society, 14(5), 551-604.

5. Rodriguez, N.S., Huemmer, J. ve Blumell, L. (2016). Mobile masculinities: An investigation of networked masculinities in gay dating apps. Masculinities and Social Change, 5(3), 241-267.