Burak Taşdizen
Orient-Institut Istanbul
Susam Sokak 16, D. 8
TR—34433 Cihangir – Istanbul
phone +90—212—2936067 ext. 128
e-mail tasdizen@oiist.org

Book Sections
Taşdizen, Burak. 2020. “İnsanın Dışında, Tasarımın Ötesinde: Sokak Kedileri, Geçici Birleştirmeler ve Tasarım Aktivizmi.” In Türkiye’de STS (STS in Turkey Handbook), eds. Aydan Turanlı, Melike Şahinol and Arsev Aydınoğlu. Istanbul: İTÜ Vakfı Yayınları. Forthcoming.Journal Articles
Taşdizen, Burak. 2020. “#ÖneÇıkarılanProfil’ler, #SağlamTipler ve Diğerleri: Hornet’in Anlık Bir Fotoğrafı” Beyond Istanbul, Mekanda Adalet ve Toplumsal Cinsiyet, eds. Zeynep Gülru Göker and Cenk Özbay. Forthcoming. 

Erözçelik, Alayça, and Burak Taşdizen. 2017. “Designing on the Spot: Learning from the Social Design Projects in Gökçeada/Imbros Island.” The Design Journal 20, no. sup1: S1751-S1764.

Taşdizen, Burak, and Harun Kaygan. 2016. “Ahlak Dışı Nesneler: Ulus’ ta Kentsel Dönüşümün bir Psikocoğrafyası.” Ankara Araştırmaları Dergisi/Journal of Ankara Studies 4(2): 89-103.Conference Proceedings
12.09.2019: “#SağlamTipler: An Exploration of Idealised Masculinity on Hornet”, 2. Uluslararası Erkekler ve Erkeklikler Sempozyumu, 12-14 September 2019, organized by Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi / Iniative for Critical Studies of Masculinities coordination, supported by Özyeğin University, Raoul Wallenberg Institute und Research Worldwide Istanbul, Istanbul (Turkey).

10.05.2016: “Between open-source and commerce: micropolitics of authorship and originality in a knitting community”, 15th Annual STS Conference: Critical Issues in Science, Technology and Society Studies, 9–10 May 2016, organized by Alpen-Adria-Universität Klagenfurt | Vienna | Graz (STS), the Inter-University Research Centre for Technology, Work and Culture (IFZ) und The Institute for Advanced Studies on Science, Technology and Society (IAS-STS) coordination, Graz (Austria).

15.05.2015. “Immoral objects: A psychogeography of gentrification in Ulus”, 4T: Design in Times of Turmoil, 14-15 May 2015, organized by 4T Tasarım ve Tasarım Tarihi Topluluğu / 4T Design and Design History Society coordination, Yaşar University, İzmir (Turkey).Workshop Presentations
21.01.2020: “Posthuman Feminist Theory: Body Modification and Empowerment”, Technology and the Body: Care, Empowerment and the Fluidity of Bodies, 21 January 2020, organized by Orient-Institut Istanbul, Istanbul (Turkey).

28.12.2019: “İnsanın Dışında, Tasarımın Ötesinde: Sokak Hayvanları, Geçici Birleştirmeler ve Tasarım Aktivizmi”, MAD Araştırma Çalıştayı, 27-28 December 2019, organized by Mekanda Adalet Derneği / Center for Spatial Justice, Istanbul (Turkey).

11.05.2019: “#SağlamTipler: Hornet’te idealize edilen erkekliğin bir araştırması”, Türkiye’de Erkeklik Çalışmaları: Sorunlar ve İmkanlar, 10-11 May 2019, organized by Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi / Iniative for Critical Studies of Masculinities coordination, supported by Özyeğin University, Raoul Wallenberg Institute und Research Worldwide Istanbul, Istanbul (Turkey).

9.04.2016: “Social Media in a Knitting Community in Ankara, Turkey”, Social Media in Turkey: Uses and impacts in Social and Political Life, 9 April 2016, organized by British Institute Ankara, METU, Ankara (Turkey).Non-Refereed Articles
Taşdizen, Burak and Övgü Ülgen. (2015) “Enter and exit Ankara: The five new gates of the Turkish capital”. Mashallah News. (Read the article at: 
https://www.mashallahnews.com/enter-exit-ankara)