Ongoing
PhD Dissertation


2023
Essay


2020 — 2022
Research + Coordination


2019 — 2022
Exhibition + Journal Article

2022
Presentation


2021 — 2022
Coordination

2021
Coordination


2021
Presentation


2021
Participation

2021
Journal Article


2021
Participation

2021
Journal Article

2017 — 2019
Workshop Series

2017
Workshop Series

2017
Journal Article

2014 — 2017
M.Sc. Degree


2016 — 2017
Fieldwork

2014 — 2015
Award
2014
Research + Design

2013
Summer School


2010 — 2014
Bachelor Degree


İnsan Sonrası Erkek(lik): Saç Ekimi Örneği — [Posthuman Masculinity: The Case of Hair Transplantation]Çokdisiplinli Çalışmalarda Posthümanizm, pp. 421—435

with Melike Şahinol

tplondon.com︎︎︎


ÖZET

Estetik cerrahinin ve bu alanda yapılmış sosyolojik araştırmaların çoğunlukla nesnesi olan kadınları çevreleyen tartışmalar kadın bedeninin tek tipleştirilmesiyle gelen belirli bir tür kadınlık inşasına1 veya sağlık nedeniyle olmayan/isteğe bağlı bu işlemlerin kadınları güçlendirmesine odaklanmaktadır.2 Estetik cerrahi işlemlerin İnsan Geliştirme (İG)3 yönüne işaret eden Edmonds için, bu işlemler tüketimin ötesinde, cinsiyet ve sınıf dinamiklerinin kesişimini cinsel çekiciliği artırmak gibi zihinsel ve cinsel iyi oluşu hedefleyen ortak arzular üzerinden cinsiyet ve sınıf dinamiklerinin kesişimini açığa çıkarmaktadır.4 Son yıllarda, biyomedikalizasyon süreçleri kapsamında İG teknolojileri dolayımıyla gerçekleşen beden inşası erkek bedenine de sirayet etmiş, erkek bedenine uygulanan estetik cerrahi işlemler ve minimal invaziv işlemler kategorilerinde sırasıyla saç/kıl ekimi ve lazer epilasyon işlemleri öne çıkmıştır.5 Saç ve kılın erkek bedenindeki müdahalesine dair olan talebi gözler önüne seren bu durum bir araştırma konusu olarak belirmektedir. Dolayısıyla, bu makale, Mart-Temmuz 2020’de gerçekleştirdiğimiz ve erkeklerin saç ve kıllarına yapılan medikal olan ve (olmayan) müdahaleleri merkezine alan niteliksel araştırmamıza dayanır; bu müdahaleler etrafında şekillenen yeni insan sonrası (posthuman) erkek bedenine odaklanır. Bu makale kapsamında başlıca araştırma sorumuz, insan sonrası erkek bedeninin saç ekimi teknolojisi ile nasıl yeniden inşa edildiğini, özgürleştirici olasılıkları ve kısıtlayıcı yanlarıyla tartışmaya açmak ve eleştirel insan sonrası alanyazınına katkı sağlamaktır.KAYNAKÇA

  1. Franco, Judith. “Extreme Makeover: The Politics of Gender, Class, and Cultural Identity.” Television & New Media, cilt 9, no 6, 2008, s. 479; Jones, Meredith. “Makeover Culture: Landscapes of Cosmetic Surgery.” Doktora Tezi, Western Sydney University, 2006, ss. 183-184.

  2. Heggenstaller, Alessandra K ve diğerleri. “Reflecting on Female Beauty: Cosmetic Surgery and (Dis)Empowerment.” Qualitative Sociology Review, cilt 14, no 4, 2018, s. 60.

  3. Şahinol, Melike. Das Techno-Zerebrale Subjekt: Zur Symbiose Von Mensch Und Maschine in Den Neurowissenschaften. Transcript, 2016; Şahinol, Melike ve Raoul Motika. “Human Enhancement/İnsan Geliştirme, Christopher Coenen (ITAS-KIT) ile kısa bir söyleşi.” Orient-Institut Istanbul Blog, 5 Haziran 2020, https://www.oiist.org/en/human-enhancement-insan-gelistirme-christopher-coenenitas-kit-ile-kisa-bir-soeylesi/. Erişim tarihi: 25 Ekim 2021.

  4. Edmonds, Alexander. “Learning to Love Yourself: Esthetics, Health, and Therapeutics in Brazilian Plastic Surgery.” Ethnos, cilt 74, no 4, 2009, s. 483.

  5. American Society of Plastic Surgeons. “2018 Plastic Surgery Statistics Report.” 2019. https://www.plasticsurgery.org/documents/News/Statistics/2018/plastic-surgery-statistics-full-report-2018.pdf.KİTAP BİLGİLERİ

Çokdisiplinli Çalışmalarda Posthümanizm
Hazırlayanlar: Sümeyra Buran, Pelin Kümbet
Part of Paperback ISBN: 978-1-80135-122-5
Part of Digital ISBN: 978-1-80135-123-2


maxweberstiftung.de︎︎︎

oiist.org︎︎︎

hairyless.hypotheses.org︎︎︎

instagram︎︎︎


Bu makale, Hair:y_less Masculinities: Bir Kartografi projesi kapsamında üretilmiştir. Proje, Orient-Institut Istanbul’da yürütülen ve Max Weber Vakfı’nın Knowledge Unbound projesi kapsamında Alman Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF) tarafından (#01UG1903) desteklenen IRSSC araştırma projesinin bir parçasıdır.