Ongoing
PhD Dissertation


2023
Essay


2020 — 2022
Research + Coordination


2019 — 2022
Exhibition + Journal Article

2022
Presentation


2021 — 2022
Coordination

2021
Coordination


2021
Presentation


2021
Participation

2021
Journal Article


2021
Participation

2021
Journal Article

2017 — 2019
Workshop Series

2017
Workshop Series

2017
Journal Article

2014 — 2017
M.Sc. Degree


2016 — 2017
Fieldwork

2014 — 2015
Award
2014
Research + Design

2013
Summer School


2010 — 2014
Bachelor Degree


İnsanın Dışında, Tasarımın Ötesinde: Sokak Kedileri, Geçici Birleştirmeler ve Tasarım Aktivizmi — [Other than Human, Beyond Design: Street Cats, Temporary Assemblages and Design Activism]Türkiye’de STS: Bilim ve Teknoloji Çalışmalarına Giriş, pp. 225 — 242
polen.itu.edu.tr ︎︎︎
ÖZET

Bu araştırma, İstanbul'daki sokak kedilerinin iyi oluşu için yapılmış vatandaş güdümlü geçici birleştirmeler üzerinden yerelde sokak kedileri için ne tür su, gıda ve barınak ağları inşa edildiğine bakar; bunun tasarım aktivizmiyle nasıl ilişkilenebileceği sorularını sorar. Geçici birleştirmeler, en az önceliklendirdiği sokak kedileri grubu kadar savunmasız: Şehrin akışı içerisinde farklı aktörlerin müdahalesine (ekleme, çıkarma, yok etme) açık olmaları onları birleştirme yapan temel sebep. Benim bu araştırmadaki savım, olumlu toplumsal dönüşümü hedefleyen bir karşı anlatıyı nesneler ve mekanlar üzerinden yarattığı ve vatandaşların şehre dair tahayyüllerini açığa çıkararak şehrin nasıl tasarlanabileceğine dair olasılıklara işaret ettiği için vatandaşlar tarafından atığın yeniden dolaşıma sokulmasıyla açık ve esnek şekilde tasarlanan ve sürdürülen ve ihmal edilmiş bir hayvan nüfusunun iyi oluşunu hedefleyen geçici birleştirmeleri tasarım aktivizmi olarak okuyabileceğimiz.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Gömülü Kuram, tasarım aktivizmi, evcil hayvan, geçici birleştirmeler

ABSTRACT

Following a Grounded Theory approach, this research focuses on citizen-led care networks; temporary assemblages, built and maintained for the street cats of Istanbul and scrutinizes the design activist potentials of these assemblages. Temporary assemblages are as vulnerable as the street cat population they serve: The main reason behind their temporality is their vulnerability towards the intervention of different actors (adding, removing, disposing). Because these assemblages create a counter-narrative over things and spaces aiming for positive societal change to ensure the well-being of a neglected animal population and point to potentials as to how the city could be shaped, they could be interpreted as design activist practices.

KEYWORDS

Grounded Theory, design activism, domesticated animal, temporary assemblages
KİTAP BİLGİLERİ

        Türkiye’de STS: Bilim ve Teknoloji Çalışmalarına Giriş
Hazırlayanlar: Aydan Turanlı, Arsev Umur Aydınoğlu, Melike Şahinol
Yayınlayan: İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilim, Teknoloji ve Toplum Anabilim Dalı Başkanlığı
E-ISBN: 978-975-561-516-5