Ongoing
PhD Dissertation


2023
Essay


2020 — 2022
Research + Coordination


2019 — 2022
Exhibition + Journal Article

2022
Presentation


2021 — 2022
Coordination

2021
Coordination


2021
Presentation


2021
Participation

2021
Journal Article


2021
Participation

2021
Journal Article

2017 — 2019
Workshop Series

2017
Workshop Series

2017
Journal Article

2014 — 2017
M.Sc. Degree


2016 — 2017
Fieldwork

2014 — 2015
Award
2014
Research + Design

2013
Summer School


2010 — 2014
Bachelor Degree


tofaMETU Department of Industrial Design 2014 Graduation Projects Exhibition


a waiting area seating that enhances waiting experience while emphasizing user diversity and dynamism.


ABSTRACT

Inspired by topography, tofa tells different stories in that environment it reshapes. It supports both individuals and social groups in both short term and long term waiting scenarios. The layers enable two different sitting positions; one being more settled and the other more short term and ready to go. This difference in height also draws boundaries between short term and long term waiting, considering the circulation of people. The layers in the backrest define social and isolated areas, each of which also enables the other scenario carrying in mind the diverse user group and their possible alternative approaches to the furniture. Two rigid layers on top of each other define areas for fast working, and for power supply integrations, which are harmonious with the whole look avoiding eclecticism. Layered structure enables easy adaptation to different interiors by changing colours and textures. Tofa invites users to reconnect to the nature, break and set their personal boundaries and redefine waiting experience.

KEYWORDS

Waiting Area, Seating, User Diversity, DynamismÖZET

Topoğrafyadan ilham alınarak tasarlanan tofa, yeniden şekillendirdiği mekanda farklı öyküler anlatıyor. Hem bireysel kullanıcıları hem de sosyal grupları ağırlarken kısa ve uzun süreli bekleme senaryolarını destekliyor. Katmanlar iki farklı oturma pozisyonu sağlıyor; biri daha yerleşik, diğeri ise kısa süreli ve kalkmaya hazır. Bu yükselti farkı aynı zamanda, kullanıcı sirkülasyonunu düşünerek kısa ve uzun süreli beklemelerin sınırını çiziyor. Sırtlıktaki katmanlar bir yandan sosyal ve bireysel alanları tanımlarken, diğer yandan çeşitli kullanıcıların mobilyaya olan farklı yaklaşımlarını da göz önünde tutarak diğer senaryoyu da mümkün kılıyor. Genel görünümle uyum içerisindeki birbiri üzerindeki iki sert yüzey hızlı çalışma ve priz entegrasyonları için alan tanımlıyor. Katmanlı yapı renk ve dokuların değişimiyle farklı mekanlara kolay uyum sağlıyor. Tofa, kullanıcıları doğayla yeniden bağ kurmaya, kişisel sınırları kırıp yeniden inşa etmeye ve bekleme deneyimini yeniden tanımlamaya davet ediyor.

ANAHTAR KELİMELER

Bekleme Alanı, Oturma, Kullanıcı Çeşitliliği, Dinamizm

Photographs: Alev Sönmez