Ongoing
PhD Dissertation


2023
Essay


2020 — 2022
Research + Coordination


2019 — 2022
Exhibition + Journal Article

2022
Presentation


2021 — 2022
Coordination

2021
Coordination


2021
Presentation


2021
Participation

2021
Journal Article


2021
Participation

2021
Journal Article

2017 — 2019
Workshop Series

2017
Workshop Series

2017
Journal Article

2014 — 2017
M.Sc. Degree


2016 — 2017
Fieldwork

2014 — 2015
Award
2014
Research + Design

2013
Summer School


2010 — 2014
Bachelor Degree


#SağlamTipler: Hornet’te İdealize Edilen Erkekliğin Bir AraştırmasıTürkiye’de Erkeklik Çalışmaları: Sorunlar Ve İmkânlar, Özyeğin Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 10-11 Mayıs 2019
ÖZET

“En kapsamlı gey, bi, trans ve kuir uygulaması” Grindr’ın1 Türkiye’de erişime kapatılmasının2 ardından Türkiye’deki eşcinsel, trans ve meraklı bireylerin kullanmaya başladığı sosyal paylaşım/tanışma uygulaması Hornet’e hızlı bir bakış, mevcut kullanıcı pratiklerinin belli bir tip erkekliği nasıl idealize ettiğini açığa vuruyor. Kullanıcıların profil metinlerini hashtag’ler kullanarak oluşturabildikleri bu uygulamada, hashtag’leri irdelemek hegemonik diskuru açığa çıkarmak açısından önem taşıyor. Mevcut diskurun öne çıkan özelliklerinden biri ikili (binary) sistemin eşcinsel medyada devam ederken bunun eril ve/veya sağlam (able-bodied) olanın yüceltilip dişil ve/veya engelli olanın ötekileştirilmesi şeklinde zuhur etmesi. Örneğin, kullanıcı pratikleri dişilliği (feminen eşcinsel erkekleri ve trans kadınları) #NoFem hashtag’i üzerinden ötekileştirip madun kılarken, #SağlamTipler hashtag’i üzerinden kabul gören ve arzulanan eril ve sağlam bedenlerin ve belli tip bir erkekliğin resmini çizmekte ve uygulama moderasyonuna takılmamakta.3

Hornet kullanıcıları için #SağlamTipler’in ne olduğunu ve ne olmadığını tartışmaya açmak ve erkekliğin çoğulluğunu vurgulamak4 amacıyla Hornet kullanıcısı olan ancak #SağlamTipler tahayyülü dışında kalan ve mevcut eril diskurun marjinalize ettiği feminen ve/veya sağlam olmayan eşcinsel erkek ve trans kadın bireylerle yarı yapılandırılmış mülakatlar yapmayı planlıyorum. Görüşmecilerin deneyimlerini önceliklendireceğim bu çalışmada sağlam erkeğin sesini kısıp madun erkeklik ve kadınlıkların sesini artırmayı ve eril diskura öznel ve cyborg bir müdahale yapmayı amaçlıyorum.5

ANAHTAR KELİMELER

Hegemonik erkeklik, erkeklik çalışmaları, sakatlık çalışmaları, LGBTQ çalışmaları, nitel araştırma, HornetKAYNAKÇA

  1. About Grindr. (t.y.). 17 Mart 2019 tarihinde https://www.grindr.com/about adresinden erişildi.
  2. Grindr Censored in Turkey! (11 Eylül 2013). 17 Mart 2019 tarihinde http://kaosgl.org/page.php?id=14799 adresinden erişildi.
  3. Kullanim Esaslari. (t.y.). 17 Mart 2019 tarihinde https://hornet.com/about/usage-guidelines/guidelines-tr/ adresinden erişildi.
  4. Carrigan, T., Connell B. ve Lee, J. (1985). Toward a new sociology of masculinity. Theory and Society, 14(5), 551-604.
  5. Kafer, A. (2013). The Cyborg and the Crip: Critical Encounters. Feminist, Queer, Crip içinde (ss. 103-128). Indiana University Press.


Kaynak: Masculinities Journal.

Kaynak: Masculinities Journal.ÇALIŞTAY HAKKINDA

10-11 Mayıs 2019
Özyeğin Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Organizasyon: Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi (EEİİ), Özyeğin Üniversitesi, Raoul Wallenberg Enstitüsü, Research Worldwide

ÇALIŞTAY ÖZETİ

Erkeklik rolleri, erkekliğe ilişkin algılar ve kabuller, erkeklik ile erilliğin inşası ve yeniden üretimi, hegemonik erkeklik ve iktidar bağlamında erkeklik rollerinin çoğulluğu, farklı erkekliklerin kendilerini toplumsal cinsiyet iktidarı ve eşitsizliği bağlamında yeniden konumlandırması gibi konular, toplumsal cinsiyet araştırmalarında giderek daha fazla tartışılır hale gelmektedir. Erkeklikle ilgili tartışmalara ve özelde de Eleştirel Erkeklik Çalışmaları’na yönelik giderek artan akademik ve popüler ilgi, akademi içinde ve dışında yayımlanan dergilerin özel sayıları, sivil topluma yönelik çalışmalar ve çeşitli toplantılar ile pekişmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve sürdürülmesi için erkekliğin eleştirel bir bakışla irdelenmesinin önemi ve aciliyeti her geçen gün daha da belirgin bir şekilde varlığını hissettirmektedir.  

Bu ilginin, akademik çalışmalar ve işbirlikleri üretmek üzere derinleştirilmesi, alandaki araştırmacıların fikir alışverişi yapması ve lisansüstü öğrencilere akademik destek sağlanması amacı ile Özyeğin Üniversitesi’nin 10. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında, üniversitenin Çekmeköy kampüsünde bir çalıştay düzenlemiştir. İki gün süren bu çalıştay, Özyeğin Üniversitesi, Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi (EEİİ) ve Research Worldwide İstanbul işbirliğinde ve Raoul Wallenberg Enstitüsü’nün desteği ile gerçekleştirilecektir.

Erkeklik Çalışmaları ile ilgilenen araştırmacıları bir araya getirmeyi amaçlayan bu çalıştayda, Eleştirel Erkeklik Çalışmaları alanının Türkiye’deki gelişim sürecini ele almayı, katılımcılar arasındaki akademik işbirliği olanaklarını tartışmayı ve alandaki sorunları tüm boyutlarıyla irdelemesi hedefelenmiştir. Bu çalıştayda yapılan sunumlar arasından secilenler, 12-14 Eylül 2019’da İstanbul’da, Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi (EEİİ), Özyeğin Üniversitesi ve Research Worldwide İstanbul işbirliğinde ve Raoul Wallenberg Enstitüsü’nün desteği ile düzenlenecek olan 2. Uluslararası Erkekler ve Erkeklikler Sempozyumu’ndaki panellerde daha geniş bir dinleyici kitlesiyle buluşmasını hedeflenmiştir.  

Çalıştay, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile doktorasını yeni almış genç araştırmacılara yönelik olarak ve iki bölümden oluşturulmuştur: İlk bölümde, katılımcılar eleştirel erkeklik ekseninde yürüttükleri araştırmalara ilişkin çalışmalarını ya da araştırma planlarını, diğer katılımcıların da dahil olacağı bir tartışma ve geribildirim zemininde sunulmuştur. İkinci bölümde ise alandaki sorunların ve olası işbirliklerinin tartışılacağı bir yuvarlak masa toplantısı planlanmıştır.

YÜRÜTÜCÜLER

Serpil Sancar (Ankara Üniversitesi), Hale Bolak Boratav (Bilgi Üniversitesi), Güler Okman Fişek (Boğaziçi Üniversitesi), Cenk Özbay (Sabancı Üniversitesi), Özlem Duva Kaya (Dokuz Eylül Üniversitesi, EEİİ), Murat Göç(Manisa Celal Bayar Üniversitesi, EEİİ), Selin Akyüz (Bilkent Üniversitesi, EEİİ), Çimen Günay-Erkol (Özyeğin Üniversitesi, EEİİ), Nurseli Yeşim Sünbüloğlu (Özyeğin Üniversitesi, EEİİ), Gülden Sayılan (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, EEİİ), Beril Türkoğlu (ODTÜ, EEİİ), Duygu Altınoluk (Kilis 7 Aralık Üniversitesi, EEİİ), Şenol Topçu (Necmettin Erbakan Üniversitesi, EEİİ) Hasan Kürşat Akcan (Necmettin Erbakan Üniversitesi, EEİİ), Atilla Barutçu (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, EEİİ), Zübeyir Savaş (Bakırçay Üniversitesi, EEİİ).