Ongoing
PhD Dissertation


2023
Essay


2020 — 2022
Research + Coordination


2019 — 2022
Exhibition + Journal Article

2022
Presentation


2021 — 2022
Coordination

2021
Coordination


2021
Presentation


2021
Participation

2021
Journal Article


2021
Participation

2021
Journal Article

2017 — 2019
Workshop Series

2017
Workshop Series

2017
Journal Article

2014 — 2017
M.Sc. Degree


2016 — 2017
Fieldwork

2014 — 2015
Award
2014
Research + Design

2013
Summer School


2010 — 2014
Bachelor Degree


#SağlamTipler: An Exploration of Idealised Masculinity on Hornet — [#SağlamTipler: Hornet’te İdealize Edilen Erkekliğin Bir Araştırması]Masculinities: Challenges and Possibilities in Troubling Time, 12-14 September 2019

ABSTRACT

Since the denial of access to Grindr in Turkey,1 the “largest social networking app for gay, bi, trans, and queer people”,2 Hornet has become popular among LGBTQI+ population in Turkey. On Hornet, in contrast to Grindr, users are able to use hashtags in their profile descriptions, which are key to understanding local discourses. For example, as some hashtags such as #NoFemininity and #NoFeminen marginalize femininity (feminine gay men, trans women), some others such as #SağlamTipler “tough/rugged types” illustrate masculine, sağlam bodies and personalities and a particular kind of masculinity as desirable. Although Hornet condemns the use of “racist, sexist, homophobic, serophobic, transphobic, ableist text” and any “discriminatory preference based on age, gender expression, gender, race, nationality, skin color, ethnicity, disability, HIV status, body shape or size”, #SağlamTipler is not censored by moderation.3

With the aim of opening up to debate who #SağlamTipler are (not), which bodies and values it represents and excludes and to underline the plurality of masculinities and femininities,4 I identified 138 user profiles on Hornet with the hashtags #SağlamTipler and #SaglamTipler and conducted 4 online semi-structured interviews with those users using these hashtags. What emerges out of the thematic analysis I made is a map of idealised and marginalised masculinities and femininities.

One of the emergent patterns on the current use of #SağlamTipler is that it is preferred by those users who do not embrace fluidity in their sexual practices but rather adopt a binary approach. As a result, the hashtag reveals heteronormative, binary tendencies on gay social media. In addition, by favouring those bodies that are non-old (yaşlı olmayan), non-ugly (çirkin olmayan) and preferably muscled (kaslı) and handsome (yakışıklı), #SağlamTipler creates a “masculine elite” of young, fit, healthy men.

In conclusion, this research focusing on the gay social media platform Hornet scrutinizes how hegemonic masculinity is constructed locally despite the plurality of masculinities and femininities that are prevalent on Hornet, and how sexist and ageist discourses are reproduced which result in the further marginalization of feminine and/or older masculinities and femininities.

KEYWORDS

Hegemonic masculinity, masculinity studies, LGBTQ studies, qualitative research, HornetREFERENCES

  1. Grindr Censored in Turkey! (11 September 2013). Retrieved 28 August 2019 https://kaosgl.org/page.php?id=14799.
  2.   About Grindr. (n.d.). Retrieved 28 August 2019 at https://www.grindr.com/about.
  3. Usage Guidelines (n.d.). Retrieved 28 August 2019 at https://hornet.com/about/usage-guidelines.
  4. Carrigan, T., Connell B. and Lee, J. (1985). Toward a new sociology of masculinity. Theory and Society, 14(5), 551-604.
  5. Rodriguez, N.S., Huemmer, J. ve Blumell, L. (2016). Mobile masculinities: An investigation of networked masculinities in gay dating apps. Masculinities and Social Change, 5(3), 241-267.
ÖZET

“En kapsamlı gey, bi, trans ve kuir uygulaması” Grindr’ın1 Türkiye’de erişime kapatılmasının2 ardından Hornet Türkiye’deki LGBTQI+ nüfus arasında popüler hale geldi. Kullanıcıların Grindr’dan farklı olarak profil metinlerini hashtag’ler kullanarak oluşturabildikleri Hornet’te, hashtag’leri irdelemek yerel, hegemonik diskuru açığa çıkarmak açısından önem taşıyor. Örneğin, #NoFeminen ve #NoFemininity gibi kimi hashtag’ler dişilliği (feminen eşcinsel erkekleri ve trans kadınları) ötekileştirirken, #SağlamTipler ise eril, sağlam bedenleri ve karakterleri ve belli bir tip erkekliği kabul gören ve arzulanan olarak tarif ediyor.  Hornet, “profilde bulunan ırkçı, cinsiyetçi, homofobik, transfobik, HIV bireylere yönelik kayırma/dışlama, engellilere karşı ayrımcılık belirten” ve “yaş, cinsiyet ifadesi, cinsiyet, ırk, uyruk, ten rengi, etnik köken, engellilik, HIV durumu, vücut şekli ya da boyutuna yönelik ayrımcı tercih gözeten yazılar”ı Profil Rehberi’nde kınamasına rağmen, #SağlamTipler uygulama moderasyonuna takılmamakta.3

Hornet kullanıcıları için #SağlamTipler’in kim olduğunu ve kim olmadığını tartışmaya açmak, temsil ettiği ve dışladığı bedenleri ve değerleri anlamak ve erkeklik ve kadınlıkların çoğulluğunu vurgulamak4 amacıyla Hornet kullanıcısı olan ve #SağlamTipler ve/veya #SaglamTipler hashtag’lerini kullanan 138 profilde bu hashtag’lerle birlikte kullanılan diğer hashtag’lerin ve #SağlamTipler ve/veya #SaglamTipler hashtag’lerini kullanan 4 kullanıcı ile uygulama üzerinden gerçekleştirdiğim yarı yapılandırılmış görüşmelerin ATLAS.ti yazılımında tematik analizini yaptım. Ortaya çıkan, #SağlamTipler’in idealize ettiği belli bir tip erkeklik ve madun kıldığı erkeklik ve kadınlıkların bir haritası. 

Mevcut kullanımın öne çıkan özelliklerinden biri, bu hashtag’in akışkan bir cinselliği benimsemeyen, cinselliği daha çok ikili (binary) kodlar üzerinden yaşayan eşcinsel bireyler tarafından tercih edilmesi. #SağlamTipler’in bu ikili (binary) ilişkideki yeri, aktif olarak hayal ediliyor. #SağlamTipler, aynı zamanda yaşlı olmayan, çirkin olmayan, tercihen kaslı ve yakışıklı bedenlerin izini sürerken normatif bir güzellik anlayışını ve yaşçı (ageist) bir söylemi dolaşıma sokuyor, ağırlıklı olarak genç, fit, sağlıklı “maskülen bir seçkin sınıf” oluşturuyor.5  Hashtag, cinsiyetçi ve yaşçı söylemi arzulanan ve arzulanmayan bedenleri tariflerken yeniden üretiyor; efemine ve/veya yaşlı erkeklik ve kadınlıkları madun kılıyor.

Sosyal medya platformu Hornet’e odaklanan bu araştırma, erkeklik ve kadınlıkların çoğulluğuna rağmen eşcinsel medyanın nasıl cinsiyetçi ve yaşçı söylemleri yeniden ürettiğini, hegemonik erkekliğin yerelde, eşcinsel medyada nasıl inşa edildiğini ve hegemonik söylemin madun kıldığı erkeklikleri ve kadınlıkları göstermiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Hegemonik erkeklik, erkeklik çalışmaları, LGBTQ çalışmaları, nitel araştırma, HornetKAYNAKÇA

  1. About Grindr. (t.y.). 28 Ağustos 2019 tarihinde https://www.grindr.com/about adresinden erişildi.
  2. Kaos GL. (2013). Grindr Censored in Turkey! 28 Ağustos 2019 tarihinde http://kaosgl.org/page.php?id=14799 adresinden erişildi.
  3. Kullanim Esaslari. (t.y.). 28 Ağustos 2019 tarihinde https://hornet.com/about/usage-guidelines/guidelines-tr/ adresinden erişildi.
  4. Carrigan, T., Connell B. ve Lee, J. (1985). Toward a new sociology of masculinity. Theory and Society, 14(5), 551-604. 
  5. Rodriguez, N.S., Huemmer, J. ve Blumell, L. (2016). Mobile masculinities: An investigation of networked masculinities in gay dating apps. Masculinities and Social Change, 5(3), 241-267.

Slides: Burak Taşdizen
SYMPOSIUM INFORMATION

Title: 2nd International Symposium on Men and Masculinities. Masculinities: Challenges and Possibilities in Troubling Times
Date: 12-14 September 2019
Place: Istanbul Turkey
Organisers: Iniative for Critical Studies of Masculinities, Özyegin University, Raoul Wallenberg Institute, Research Worldwide